می 14, 2022

تلفن داخل کابین آسانسور

هر یک از انواع آسانسورها علاوه بر اینکه یک زنگ خطر دارند باید دارای تلفن داخل کابین آسانسور باشند. این تلفن به افرادی که درون کابین حضور دارند […]